O nás

Slovenský Rád rytierov destilátov je apolitické a neziskové združenie, pôsobiace na územi SR. Hlavným cieľom združenia je oboznamovať širokú verejnosť s kvalitnými destilátmi vyrábanými na Slovensku v pestovateľských páleniciach a liehovaroch na výrobu destilátov.

Jedným z cieľov je poukazovať konzumentom destilátov na kultúru a striedmosť pri ich požívaní. Za spoluúčasti Združenia pálenie a liehovarov na výrobu destilátov na Slovensku a jednotlivých výrobcov destilátov organizovať degustačné súťaže na celom území Slovenska a tak umožniť propagáciu destilátov všetkým občanom Slovenskej republiky pre ich potešenie a radosť z plodov práce svojich rúk.

Ďalším cieľom združenia je právna ochrana výrobcov destilátov, organizovanie školení a vzdelávania vrátane školení degustátorov v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

S cieľom propagácie slovenských destilátov, organizovať účasť občanov na degustačných súťažiach destilátov v zahraničí.

Stanovy Rádu PDF_downlaod