Dôležité – URGENTNÉ

29.9.2015

Dôležité – URGENTNÉ

Príslušníkom Slovenského Rádu rytierov destilátov a prevádzkovateľom pestovateľských páleníc

 

Vážení páni a dámy,

pri voľbe postupu k vzniknutej situácii v akcii Expo Spirit Laugaricio 2015, na krátkej porade v Dohňanoch dna 19. 9. 2015 bolo dohodnuté, že po prešetrení stavu u gen. Riaditeľa Expocenter Ing. Pavla Hozlara, Vám podám ucelenú informáciu pre zosúladenie spoločného postupu.

Po predchádzajúcej mailovej korešpondencii a dnešnom telefonickom rozhovore s Ing. Hozlarom, musím konštatovať, že vzhľadom na personálne zmeny, ktoré sa v ich organizácii udiali a pôvodne zainteresovaní pracovníci odišli bez zanechania pôvodných dohôd, došlo k nekontrolovanej vstupnej ponuke zo strany organizátorov Národného salónu destilátov Vráble a túto podporil aj „rad“ majiteľov destilátových liehovarov, ktorí si osvojili predstavu Spirit Laugaricio ako “nominačnej” medzinárodnej súťaže pre deponovanie víťazných vzoriek v NSD vo Vrábloch, pričom hodnotenie bude zaisťovať  medzinárodná (profesionálna?) hodnotiteľská komisia.

Organizácia akcie je už do takej miery rozbehnutá, že sa nedá zvrátiť a dohoda s Ing. Vargom na zmenu propozícii je neuskutočniteľná.

Dokonca je tendencia, aby dodávatelia vzoriek z destilátových liehovarov si prenajali a vytvorili v priestore Expo Laugaricio svoje vlastne prezentačné stánky (asi ako Destilleria Delicia v Komarne ?), s možnosťou ochutnávky (zrejme platenej) i aktívneho predaja produktov verejnosti (teda plné priklonenie ku komerčnej stránke, s ktorou tú nekomerčnú nemožno zosúladiť).

Takýmto podmienkam nie sú v stave vyhovieť pestovatelia, ani so svojou účasťou ani vzorkami, odhliadnuc od vysokého poplatku za účasť každej vzorky.

Toto je druhá finančná blokáda aj pre SZZ (združenie záhradkárov) aj pre Združenie pestovateľských páleníc.Za daného stavu teda pre SRRD a spolupracujúce zložky nezostáva iná možnosť len ignorovanie výzvy a neposkytnutie vzoriek destilátov do Trenčína 2015 !!!

Toto opatrenie síce konanie samotnej akcie Spirit Laugaricio 20115 neohrozí, ale nedá sa očakávať súbeh veľkého počtu vzoriek (v ročníku 2014 bolo zaregistrovaných vyše 100 vzoriek; je nepravdepodobne, že takýto počet zabezpečia iba destilátové liehovary) a snáď zmena filozofie výstavy zo strany usporiadateľov v ďalšom období.

Obraciam sa teda na Vás s prosbou prijať opatrenie a dať na vedomie doteraz spolupracujúcim poskytovateľom vzoriek, aby v tomto ročníku 2015 svoje vzorky do Trenčína neponúkli.

V tomto prosím o priamu aktívnu zainteresovanosť aj Združenie pestovateľských páleníc.

Vzhľadom na uvedené bude potrebné prehodnotiť filozofiu aj organizáciu hodnotiteľských akcií a doriešiť aj vytvorenie inej miestnej, či zastrešujúcej akcie na nadnárodnej úrovni v spolupráci s Moravou a Českom.

Vopred Vám Ďakujem za porozumenie, ako aj za prenesenie informácií na ďalšie stupne a teším sa na ďalšiu spoluprácu na hrude otcovskej.

Pokiaľ máte otázky či nejasnosti, prosím napíšte, rád podám ešte podrobnejšie vysvetlenie.

P.S. Publikácia História liehovarníctva (i paleničiarstva) na Slovensku je už vytlačená, do konca týždňa sa dozviem, kedy budú výtlačky dodané do sekretariátu Združenia aj ich cenu.

Srdečne Vás pozdravujem  Ing. Forsthoffer

Ing. Julius Forsthoffer, PhD.
ZVLaL Tajomnik,
Záhradnícka 21, 81107 Bratislava l,
zdruzenie-liehu@nextra.sk
t=+421 905 340 086