Poďakovanie

Moji milí priatelia,

 

pestovatelia, páleničiari, majstri destilátov a ich hodnotenia, dámy aj páni.

Dobrá vec sa podarila. Celá akcia Inauguračnej slávnosti Slovenského Rádu rytierov destilátov spojená s pasovaním rytierov bola dôstojná, milá, prívetivá a zdarne prebehla v Bazilike Nepoškvrnenej Panny Márie, Patrónky Slovenska v Šaštíne dňa 16.1.2016.

Verte mi, bolo treba na to vynaložiť veľa organizačnej prace. Som vďačný a opätovne ďakujem za pomoc všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, hoci v televízii či novinách ich všetkých menovite nespomenuli.

Veď kto bude zveľaďovať Slovensko ak nie Slováci a to aj napriek nepriazni okolitého sveta. V bazilike na začiatku slávnostnej omše znel hymnus „Bože čos ráčil slovenskému ľudu…“ a po ukončení obradu „Kto za pravdu horí…“

lebo oba vyjadrujú to čo Slovákom už chýba, lebo bez uvedomenia si svojbytnosti môžu byť ľahko vykorenení už počas jedného polstoročia napriek tomu, že vydržali 1000 rokov spolužitia v Uhorsku.

Mám veľkú radosť z toho ako akcia prebehla, bolo by falošné to nepriznať.

Verím, že dobrý, až povznášajúci dojem si odniesli všetci účastníci, nielen rytieri. Dokonca novinári aj televízie boli tentoraz ústretovejší, veď určíte sú takéto informácie pre Slovensko zaujímavejšie než nekonečne-dokola imigranti, kríza, vojny, kauzy a volebné kampane.

Takže ideme ďalej – nech nám PánBoh pomáha.

Pre širšiu informáciu prikladam aj text Prísahy rytierov, ako aj text Prosby/modlitby o požehnanie symbolov Rádu: meča, zástavy a medailí, ktorá bola prednesená ale nebolo to celkom jasno pocuť. A nezabudnite na hodnotiteľské akcie v roku 2016 v Juri nad Hronom, Radimove, Myjave, Dohňnanoch, Giraltovciach a inde ako je to uvedené v rozpise akcií.

Teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu a srdečne pozdravujem   Julo

JuliusForsthoffer

PRISAHA SRRD

PROSBA O VYSVATENIE a pozehnanie symbolov Radu