Moji milí priatelia,

 

pestovatelia, páleničiari, majstri destilátov a ich hodnotenia, dámy aj páni.

Dobrá vec sa podarila. Celá akcia Inauguračnej slávnosti Slovenského Rádu rytierov destilátov spojená s pasovaním rytierov bola dôstojná, milá, prívetivá a zdarne prebehla v Bazilike Nepoškvrnenej Panny Márie, Patrónky Slovenska v Šaštíne dňa 16.1.2016.

Verte mi, bolo treba na to vynaložiť veľa organizačnej prace. Som vďačný a opätovne ďakujem za pomoc všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, hoci v televízii či novinách ich všetkých menovite nespomenuli.

Veď kto bude zveľaďovať Slovensko ak nie Slováci a to aj napriek nepriazni okolitého sveta. V bazilike na začiatku slávnostnej omše znel hymnus „Bože čos ráčil slovenskému ľudu…“ a po ukončení obradu „Kto za pravdu horí…“

lebo oba vyjadrujú to čo Slovákom už chýba, lebo bez uvedomenia si svojbytnosti môžu byť ľahko vykorenení už počas jedného polstoročia napriek tomu, že vydržali 1000 rokov spolužitia v Uhorsku.

Mám veľkú radosť z toho ako akcia prebehla, bolo by falošné to nepriznať.

Verím, že dobrý, až povznášajúci dojem si odniesli všetci účastníci, nielen rytieri. Dokonca novinári aj televízie boli tentoraz ústretovejší, veď určíte sú takéto informácie pre Slovensko zaujímavejšie než nekonečne-dokola imigranti, kríza, vojny, kauzy a volebné kampane.

Takže ideme ďalej – nech nám PánBoh pomáha.

Pre širšiu informáciu prikladam aj text Prísahy rytierov, ako aj text Prosby/modlitby o požehnanie symbolov Rádu: meča, zástavy a medailí, ktorá bola prednesená ale nebolo to celkom jasno pocuť. A nezabudnite na hodnotiteľské akcie v roku 2016 v Juri nad Hronom, Radimove, Myjave, Dohňnanoch, Giraltovciach a inde ako je to uvedené v rozpise akcií.

Teším sa na ďalšiu dobrú spoluprácu a srdečne pozdravujem   Julo

JuliusForsthoffer

PRISAHA SRRD

PROSBA O VYSVATENIE a pozehnanie symbolov Radu

OZNÁMENIE

Slovenský Rád rytierov destilátov

a

Združenie pestovateľských páleníc a destilátových liehovarov

a

Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

oznamujú všetkým svojim členom a podporovateľom,

ako aj širokej verejnosti ktorú spájajú ušľachtilé zásady Rádu

že dňa 16. januára 2016, o 11:00-12:30 hod.

v Národnej svätyni Baziliky Sedembolestnej Panny Márie

patrónky Slovenska v Šaštíne

pod záštitou Predsedu NR SR Petra Pellegríniho.

uskutoční sa slávnostná INAUGURÁCIA spojená

s VYSVATENÍM symbolov Rádu a PASOVANÍM rytierov.

Pozývame týmto všetkých priaznivcov i záujemcov, z blízka i z ďaleka,

aby prišli vzdať vďaku Hospodinovi za zachovanie Slovenska

a podporiť rytierov v ich úsilí šíriť dobré meno a kvalitu

historických národných produktov, darov krásnej otčiny

v zmysle zásady Pi málo – pi dobré.

Dané 10. januára 2016

Senát SRRD

Výbor ZPPDL

Prezídium Združenia

29.9.2015

Dôležité – URGENTNÉ

Príslušníkom Slovenského Rádu rytierov destilátov a prevádzkovateľom pestovateľských páleníc

 

Vážení páni a dámy,

pri voľbe postupu k vzniknutej situácii v akcii Expo Spirit Laugaricio 2015, na krátkej porade v Dohňanoch dna 19. 9. 2015 bolo dohodnuté, že po prešetrení stavu u gen. Riaditeľa Expocenter Ing. Pavla Hozlara, Vám podám ucelenú informáciu pre zosúladenie spoločného postupu.

Po predchádzajúcej mailovej korešpondencii a dnešnom telefonickom rozhovore s Ing. Hozlarom, musím konštatovať, že vzhľadom na personálne zmeny, ktoré sa v ich organizácii udiali a pôvodne zainteresovaní pracovníci odišli bez zanechania pôvodných dohôd, došlo k nekontrolovanej vstupnej ponuke zo strany organizátorov Národného salónu destilátov Vráble a túto podporil aj „rad“ majiteľov destilátových liehovarov, ktorí si osvojili predstavu Spirit Laugaricio ako “nominačnej” medzinárodnej súťaže pre deponovanie víťazných vzoriek v NSD vo Vrábloch, pričom hodnotenie bude zaisťovať  medzinárodná (profesionálna?) hodnotiteľská komisia.

Organizácia akcie je už do takej miery rozbehnutá, že sa nedá zvrátiť a dohoda s Ing. Vargom na zmenu propozícii je neuskutočniteľná.

Dokonca je tendencia, aby dodávatelia vzoriek z destilátových liehovarov si prenajali a vytvorili v priestore Expo Laugaricio svoje vlastne prezentačné stánky (asi ako Destilleria Delicia v Komarne ?), s možnosťou ochutnávky (zrejme platenej) i aktívneho predaja produktov verejnosti (teda plné priklonenie ku komerčnej stránke, s ktorou tú nekomerčnú nemožno zosúladiť).

Takýmto podmienkam nie sú v stave vyhovieť pestovatelia, ani so svojou účasťou ani vzorkami, odhliadnuc od vysokého poplatku za účasť každej vzorky.

Toto je druhá finančná blokáda aj pre SZZ (združenie záhradkárov) aj pre Združenie pestovateľských páleníc.Za daného stavu teda pre SRRD a spolupracujúce zložky nezostáva iná možnosť len ignorovanie výzvy a neposkytnutie vzoriek destilátov do Trenčína 2015 !!!

Toto opatrenie síce konanie samotnej akcie Spirit Laugaricio 20115 neohrozí, ale nedá sa očakávať súbeh veľkého počtu vzoriek (v ročníku 2014 bolo zaregistrovaných vyše 100 vzoriek; je nepravdepodobne, že takýto počet zabezpečia iba destilátové liehovary) a snáď zmena filozofie výstavy zo strany usporiadateľov v ďalšom období.

Obraciam sa teda na Vás s prosbou prijať opatrenie a dať na vedomie doteraz spolupracujúcim poskytovateľom vzoriek, aby v tomto ročníku 2015 svoje vzorky do Trenčína neponúkli.

V tomto prosím o priamu aktívnu zainteresovanosť aj Združenie pestovateľských páleníc.

Vzhľadom na uvedené bude potrebné prehodnotiť filozofiu aj organizáciu hodnotiteľských akcií a doriešiť aj vytvorenie inej miestnej, či zastrešujúcej akcie na nadnárodnej úrovni v spolupráci s Moravou a Českom.

Vopred Vám Ďakujem za porozumenie, ako aj za prenesenie informácií na ďalšie stupne a teším sa na ďalšiu spoluprácu na hrude otcovskej.

Pokiaľ máte otázky či nejasnosti, prosím napíšte, rád podám ešte podrobnejšie vysvetlenie.

P.S. Publikácia História liehovarníctva (i paleničiarstva) na Slovensku je už vytlačená, do konca týždňa sa dozviem, kedy budú výtlačky dodané do sekretariátu Združenia aj ich cenu.

Srdečne Vás pozdravujem  Ing. Forsthoffer

Ing. Julius Forsthoffer, PhD.
ZVLaL Tajomnik,
Záhradnícka 21, 81107 Bratislava l,
zdruzenie-liehu@nextra.sk
t=+421 905 340 086

Otázka: Aké látky ovplyvňujúce vône a chute produktov sa pri destilácii prenášajú zo suroviny do destilátu, resp. vo všeobecnosti do liehu

1) Do liehu ako takého sa nesmie preniesť nič, musí byť čistý, bez stopových prímesí, veď preto je taká komplikovaná rektifikačná a čistiace kolóny. To treba brať ako jednoznačnú kategóriu: lieh je lieh a to nepripúšťa diskusie. Takže treba dať pozor na presnú terminológiu, či budeme hovoriť o liehu, alebo o destilátoch. Continue reading

Zatímco loni Fero Hrušecký ze slovenského Radimova triumfoval s výtečnou hruškovicí, letos pro změnu byla podle degustační komise nejlepší jeho slivovice z durancií vypálená v minulém roce. Degustátoři mu dali opět 49 bodů z padesátibodové hodnotící škály. Kromě diplomu, dortu a ceny v podobě skleněných švestek, mu předal prezident koštu Zdeněk Mencl z pořádajících Přátel českého a moravského folkloru Hořičky – Křižanov šek na jeden milion korun. „Peníze Continue reading

Ing. Julius Forsthoffer, PhD., Slovenský Rád rytierov destilátov.

K samotným páleniciam a páleniu stručné pripomenutíe technológie.

Všetky pálenice sú vybavené tak, aby vlastné pálenie bolo aj malým sviatkom. Niekde ubudlo práce s pri manipulácii s nádobami s kvasom, čakanie na vypálenie v dohodnutom termíne je v príjemnej, tradičnej atmosfére, často za zvuku praskania dreva v ohnisku pod kotlom.

A potom už nie je nič príjemnejšieho ako sa posadiť s priateľmi a porovnávať, komu sa v tejto sezóne pálenie najlepšie vydarilo aj čo do výťažku, aj čo do kvality.

Continue reading

Ing. Julius Forsthoffer, PhD., Slovenský Rád rytierov destilátov.

Pod rukami pestovateľov vzniká veľa rôznych produktov, ale medzi tie najdôležitejšie patria okrem zeleniny a ovocia v čerstvej či skladovateľnej forme aj tie kvapalné pripravované za pomoci kvasiniek, teda rôzne vína a destiláty.

Produkcii vína sa v uplynulom období dostalo veľa pozornosti a úprimne povedané tá vynaložená námaha sa prejavila nielen zvýšení kvality produkovaného vína, najmä hroznového, ale aj v odbornosti a kultúrnosti pri jeho pití. Ochutnávanie a hodnotenie vín sa stalo takmer obradom nielen u veľkých producentov vína, ale aj u tých malých, pestovateľských, ktorí s nežnou láskou pristupujú k vyrobenému produktu, ak je dobrý radi sa ním pochvália s tým, že sú ochotní porovnávať svoj výrobok s výrobkami blízkych susedov ale aj tých vzdialenejších. Do popredia sa dostávajú znalosti nielen o odrodovej skladbe o ošetrovaní suroviny počas vegetácie, pred oberačkou i po zbere, o nárokoch na pôdu i na klimatické podmienky, ale aj znalosti o tom ako najlepšie získať mušt, ako ho upraviť, viesť kvasenie, ako ošetrovať a uskladňovať víno, aby pri tom nestrácalo, ale naopak získavalo želané kvalitatívne vlastnosti.

Continue reading

Ing. Julius Forsthoffer, PhD., Slovenský Rád rytierov destilátov.

Aby sme sa povzniesli k vyššej výrobe ušľachtilých destilátov, potrebujeme množstvá kvalitnej suroviny, osvedčené moderné technológie jej spracovania, vynikajúcich majstrov kvasiarov i destilatérov, ale aj perfektnú a dôslednú kontrolu kvality, ktorá bude založená nielen na subjektívnom posúdení vône a chuti, ale aj na stanovení základných objektívnych chemicko-analytických parametroch. To všetko prirodzene v konkurenčnom prostredí, ale bez cielene kladených prekážok rozvoju tohto odvetvia. Continue reading